Mijn kracht ligt in de probleemanalyse en de check of een verandering past bij een organisatie. Veel innovaties mislukken doordat er oplossingen bedacht worden voor problemen die er niet zijn of er speelt eigenlijk een heel ander probleem. Soms gaat de manier van implementeren te snel en vergeet men de werkvloer te informeren. Mijn kennis en ervaring in combinatie met mijn enthousiasme maken dat ik veranderingen wel succesvol doorgevoerd krijg.

Patricia Broos